INfračervená  fotografie  na  NIKON  D70  a  NIKON  D100

Click for large version

Inspirován článkem o infračervené fotografii na http://www.fotoroman.cz/techniques/infra.htm#Infračervený%20filtr jsem se rozhodl zjistit, jak jsou na tom ve srovnání s Canonem EOS 10D a jeho objektivy fotoaparáty Nikon D70 a Nikon D100. Celý tento článek se proto odvolává na text na výše uvedeném odkazu. Vysvětlovat zde znovu všechny pojmy tam uvedené je zbytečné a lépe bych to stejně nedovedl, budu proto poukazovat pouze na rozdíly týkající se Nikonů.

Testovací podmínky, objektivy, filtry:
 1. Digitální fotoaparát NIKON D70 a NIKON D100 (v dalším textu je již nebudu rozlišovat, chovají se prakticky totožně)

 2. Sada objektivů - pro testování byly použity objektivy, které naleznete zde. Pod obrázkem objektivu je vždy uveden text "Testováno pro infra". I zde musím konstatovat, že v chování všech objektivů, které jsem pro testování použil, nebyl z hlediska infra fotografie žádný praktický rozdíl. Nepřišel jsem proto na žádnou vadu, popisovanou u objektivů Canon.

 3. Pevný stativ - i když, jak bude uvedeno dále, snímací prvek CCD použitý v Nikonech je na infračervené světlo několikanásobně citlivější než snímací prvek CMOS použitý u Canonu EOS 10D a proto i časy snímání mohou být podstatně kratší.

 4. Infračervený filtr Hoya R72. Parametry tohoto filtru naleznete zde. Je běžně dostupný (vlastně jak který průměr - můj má 72 mm, čekal jsem na něj cca 3 týdny). Pokud máte více objektivů, se kterými chcete zkoušet infra snímky, volte filtr dle nejvyššího průměru, zbytek lze vyřešit redukcemi (sluneční clona je ale nutností - v nouzi alespoň zaclonit rukou, aby sluneční světlo nedopadalo na objektiv)

Nikdy nesnímejte s nasazeným infra filtrem proti slunci - riskujete zničení snímacího prvku !!!

NIKDY SE NEDÍVEJTE PŘES INFRA FILTR DO SLUNCE - HROZÍ VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ !!!


Začínáme - demonstrační snímek zámku není nejvhodnější, ale pro princip zatím stačí.
 
Nejprve původní obrázek - čas 1/400 s, clona 11, ISO 400, Nikon D70 se setovým objektivem 18-70, WB - sluníčko.

Obr. 1 - původní záběr

Pokud nasadíte infračervený filtr na objektiv a nebudete do nastavení fotoaparátu zasahovat, bude fotografie vypadat jako na obr. č. 2. - čas 1/4s, clona 11, ISO 400, -1EV, WB žárovka. Pokud porovnáte, o jakou hodnotu vzrostla expozice po nasazení infra filtru u EOS 10D (z 1/60s na 20 sekund) ve srovnání s D70 (u Nikonu z 1/400 s na pouhou 1/4 s), je jasné, že CCD čip je několikanásobně citlivější na infračervené světlo, než čip CMOS a při výborných světelných podmínkách, vyšším ISO a snížení clonového čísla by se mi skoro chtělo říci (s trochou nadsázky), že můžete fotit s infra filtrem i z ruky. Dalším výrazným rozdílem od fotoaparátu 10D je, že zatímco u D10 je citlivost samotného snímacího čipu CMOS na IR záření diametrálně odlišná od citlivosti senzoru, který měří expozici, u D70 i D100 je citlivost senzoru měřícího expozici v IR téměř v souladu s citlivostí čipu CCD. Z tohoto důvodu je při tomto způsobu snímání (níže je uveden jiný, pro D70 a D100 vhodnější) možno ponechat určení expozice zcela na expoziční automatice! Jak u obr. č. 1, tak i 2 byl použit kvůli porovnání expozice režim A, tj. priorita clony.

Zde si můžete všimnout nárůstu expozičních hodnot. Z času 1/400 s jsme obdrželi při stejné cloně a nastavené citlivosti 1/4s a to ještě byla provedena kompenzace o -1 EV, dle doporučení na www. fotoroman.cz  kvůli přepálení červeného kanálu, předpokládat jsem, že se bude D70 chovat stejně jako EOS 10D. Při tomto způsobu snímání se doporučení potvrdilo - zelený trávník před zámkem byl i po korekci -1 EV na hranici kresby, jak se můžete přesvědčit na obr. č. 3, na kterém je provedeno doostření a snížení intenzity červeného kanálu.

Obr. 2 - pouze nasazení infra filtru

Mimo jiné si též můžete všimnout, že na rozdíl od původního obrázku, kde vinětace objektivu na ohnisku 18 mm nebyla příliš zřetelná, nyní vystoupila do popředí. S obrázkem nyní můžete dělat další úpravy, prohazovat kanály ve Photoshopu atd. Můžete docílit velice zajímavých výsledků na hranici reality - záleží na charakteru snímků a množství detailů, které chcete zachovat.

 

Obr. 3 - zostření, snížení červe-ného kanálu
Obr. 4 - pár sekund hraní s barvami
Jak již bylo výše uvedeno, ilustrační obrázek nepředstavuje zrovna nejlepší příklad pro demonstraci krásy infračervené fotografie, jak můžete vidět na porovnání níže uvedených dvou snímků:
Obr. 5 - = obr. 1 převedený do černobílé podoby (původní barevný) Obr. 6. = obr. 2 převedený do černobílé podoby (infra)

Rozdíly mezi snímky nejsou u této scény nijak výrazné - největší odraz IR záření má světlá listová zeleň a snímek byl pořízen v předjarním období, kdy stromy byly ještě téměř holé a trávník posetý spadaným hnědým listím. Ani ztmavení oblohy není u tohoto snímku příliš výrazné, ačkoliv v jiných případech vyjde obloha téměř černá.

        Vzhledem k výše uvedené vlastnosti D70 a D100 (téměř stejná citlivost snímacího senzoru i prvku CCD na infra záření), je možné s úspěchem využít jiný způsob snímání, který spočívá ve vyvážení bílé barvy přímo s nasazeným IR filtrem - toto není moje myšlenka - pochází z úst p. Karbusického ( www.photorevue.cz ), pod jehož laskavou konzultační podporou jsem se nacházel při fotografickém workshopu v USA. Pěkně napsané články o infra fotografii si můžete přečíst v časopisu Photolive číslo 40 a 41/2004 a 42 též. Protože nemá smysl vymýšlet, co bylo již jednou napsáno, natož to vydávat za vlastní bádání, dovolím si v dalším textu při vhodných příležitostech z článků uvedených v těchto dvou číslech zcela nebo částečně citovat - sám bych to lépe nenapsal, i kdybych to věděl :)). Nemám možnost vyzkoušet, zda dále uvedený způsob je použitelný i u Canon EOS 10D, ale domnívám se, že v principu ano. 

         Narozdíl od myšlenky, která původní není, všechny fotografie uveřejněné na těchto www mimo fotografií vlastních objektivů, jsou mé původní a jakákoliv podobnost mých snímků se snímky uveřejněnými v časopise Photolive je čistě záměrná - nacházel jsem se s autory snímků v časopise na stejných místech a u některých snímků i ve stejný čas. Sice mne mrzí, že snímky uvedené v časopise jsou lepší, ale nikdo učený z nebe nespadl a po pár tisících fotografií se to jistě poddá :). Pokud tento časopis neznáte, doporučuji jej k pravidelné četbě i těm, kteří si myslí, že se již nemohou dozvědět nic nového. Z tuzemských je podle mne ten nejlepší, pak není chvíli nic a potom následuje zbytek.

        Smyslem následujícího počínání bude přesvědčit fotoaparát ve smyslu vyvážení bílé barvy, že žádný temně rudý až černý filtr nemá. Oba přístroje mají vedle přednastavených režimů vyvážení bílé barvy (sluníčko, pod mrakem, ve stínu, zářivky, žárovky a blesk) ještě možnost ručního nastavení vyváření bílé barvy - PRESET WB. U D70 a D100 je nastavení ručního vyvážení bílé barvy mírně odlišné - kdo nepoužívá, viz. manuál. Po níže uvedeném nastavení obdržíte již po záběru téměř černobílý obraz. Toto ruční nastavení bílé barvy si uloží fotoaparát do paměti do té doby, než jej nahradíte jiným. Škoda jen, že oba přístroje mají (např. na rozdíl od Pentaxu istD) pouze jednu paměť vyvážení bílé barvy.
 

Následující způsob je prakticky odzkoušen na D70 a D100:

Příprava pro všechny záběry, pokud budete používat stejný typ filtru:

 1. Vyberte si slunečné počasí - kalibrovat můžete pouze na objekty přímo osvícené sluncem (na žárovkách jsem to nezkoušel)

 2. Našroubujte na objektiv infra filtr!!!!!! (zní to sice hloupě, ale řada lidí jej tam zapomene dát :))

 3. Nastavte na fotoaparátu co nejvyšší hodnotu ISO (u D70 je maximum nižší než u D100), ale v obou případech to bude stačit.

 4. Navolte režim snímání A (předvolba clony) a nastavte co nejmenší clonu (např. 2,8), kterou vám použitý objektiv dovolí (jestli potom použijete pro vlastní snímání jiný, je zcela jedno)

 5. Vypněte autofocus - není to sice podmínkou, ale např. na vodní hladinu s nasazeným infra filtrem budete ostřit automatikou těžko (pro IR je to velmi tmavá plocha)

 6. Namiřte fotoaparát na bílé nebo světlé objekty v daném prostředí (nemusí to být nutně následně snímaná scéna). Přepněte fotoaparát do režimu ručního vyvážení bílé barvy (u D70: stiskněte a držte tlačítko WB na zadní stěně a otáčejte kolečkem, které máte pod palcem tak dlouho, až se na horním displeji objeví v pravém dolním rohu nápis PRE. Tlačítko WB uvolněte, znovu stiskněte a držte tak dlouho, až se nápis PRE na horním displeji rozbliká. Tlačítko WB uvolněte a nyní máte cca 10 sekund na to, abyste stiskli spoušť) a pořiďte snímek. Pokud nemáte fotoaparát přiložený u oka, zakryjte při expozici rukou hledáček !!!! Na zadním displeji žádný snímek neuvidíte, fotoaparát žádný neuložil. Pouze si zkalibroval bílou barvu. Po úspěšné kalibraci se na horním displeji MUSÍ objevit nápis Good. Pokud se objeví No Good, nedošlo vaše snažení kýženého cíle. V tomto případě kalibraci opakujte. Pokud ani opakovaná nevede k úspěchu, ujistěte se, že kalibraci provádíte skutečně s objektivem namířeným na bílé nebo světlé předměty nebo takové, které výrazně odráží IR záření - tráva, listy stromů - musí na ně svítit slunce!

 7. Nyní již máte vyváženou bílou barvu na IR snímání - její parametry máte uloženy pod volbou PRE a můžete tuto hodnotu pro IR focení využít kdykoliv (při stejném filtru, protože vliv testovaných objektivů na snímek jsem žádný nezaznamenal).

 8. Před dalším snímáním nezapomeňte vrátit citlivost ISO na normální hodnotu !!! Nezapomeňte také na režim snímání a i když budete fotit v režimu A, se clonou 2,8 to asi nebude (doporučuji 8 až 11).

 9. Můžete si klidně opět zapnout automatické ostření - tato funkce funguje i s nasazeným IR filtrem v 99% případů bezchybně (pokud máte rozumně světelný objektiv a dostatečně kontrastní scénu). Pokud si budete chtít "předostřit" ručně, nezapomeňte, že delší vlnové délky mají menší lom na čočkách optické soustavy než viditelné světlo. Proto je nutné zaostřovat na kratší vzdálenost, než je vzdálenost fotografovaného objektu. U některých objektivů jsou rysky pro zaostřování v IR oblasti, pomocí kterých můžete provést korekci snáze.

A hurá na snímání
 1. Pevný stativ - žádnou plastovou hračku. Výše sice uvádím s nadsázkou, že s D70 a D100 by se daly pořídit infra-fotky i z ruky, ale.... Při delších časech potřebujete stativ, který nerozhýbá mírný závan větru a cvaknutí závěrky.

 2. Nasaďte fotoaparát na stativ s objektivem, který pro snímek použijete - vyzkoušené objektivy jsou zde, což ovšem nevylučuje, že to u ostatních nepůjde též.

 3. Zkontrolujte, že režim vyvážení bílé barvy je nastaven na PRE.

 4. Pečlivě komponujte záběr, protože po nasazení IR filtru nic neuvidíte.

 5. Našroubujte IR filtr.

 6. Nastavte na fotoaparátu korekci  cca + 1,5 až +2EV (díky vyvážení bílé barvy již nebude docházet ke ztrátě kresby ve světlech - tzv. vypálení jasů)

 7. Zakryjte hledáček !!! Klidně i rukou, když nechcete stále nasazovat krytku.

 8. Exponujte - při delších časech dálkovou spouští nebo alespoň samospouští - jakmile se otevře závěrka, nemusíte již hledáček dále přikrývat, je již zvednuté zrcadlo :))

 9. Ponechte filtr stále nasazený a prohlédněte si na zadním displeji výsledek i histogram. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, upravte expozici (při manuálním nastavení expozice) nebo proveďte příslušnou korekci EV do plusu či mínusu (v automatickém expozičním režimu).

 10. Až přestanete fotit v infra (tj. sundáte filtr), nezapomeňte vrátit nastavení vyvážení bílé barvy na nějakou normální hodnotu, jinak budou snímky zelené jak brčál! Následně vracení takto pořízených snímků zpět k normálním barvám (pokud nefotíte do formátu NEF), je velice nepříjemná práce, ale černobílé fotografie z takto pořízených snímků jsou použitelné - viz. galerie.

Click for large versionSnímek, zelený jak brčál. Přišel jsem na chybu až po 20 snímcích, protože na ostrém slunci nebylo na displeji s náhledem snímku po expozici téměř nic vidět. Velmi nemilé zjištění, zvláště při snímání do JPG :(

Click for large version

Doporučení: pokud vlastníte software NIKON CAPTURE pro úpravu snímků ve formátu NEF (RAW), fotografujte na tento formát snímků (u D70 si můžete nastavit i současné uložení stejného snímku v nejnižší kvalitě JPG). V programu Nikon Capture máte při zpracování v počítači možnost s obrazem beze ztrát dále manipulovat, vyvažovat dodatečně bílou barvu podle různých oblastí snímků a spousty jiných možností. Nenechte se zmást - ve většině případů nebude i přes vyvážení bílé barvy snímek černobílý (při použití filtru Hoya R72 - ostatní jsem nezkoušel). Za celou dobu se mi ani jednou nestalo, že by testované zoomové objektivy způsobily na IR fotografiích výrazné vnitřní odrazy a tím znehodnotily fotografii, ani jsem se nesetkal se světlým kruhem uprostřed záběru, který se někdy vyskytuje při zaclonění těchto objektivů (možná jsem nevyzkoušel všechny kombinace clon na příslušném objektivu?) O těchto jevech je zmínka včetně příslušných fotografií na str. 74 v č. 41 časopisu Photolive. Autorské právo mi nedovoluje na toto místo fotografie z časopisu skenovat, takže si jej raději kupte, pokud jej nemáte.

Správně exponovaný snímek by měl vyhlížet asi takto (viz obr.). Následně si jej můžete upravit např. v Photoshopu, jeden ze způsobů úpravy je uveden např. zde. Ale zkuste trochu experimentovat i jiným směrem - fantazii se meze nekladou, ovšem méně je někdy více.

Výše popsané způsoby snímání jsou použitelné a platné i při snímání s přístrojem PENTAX ist*D. Nemám k dispozici Canon EOS 10D ani 300D, ale domnívám se, že výše uvedený způsob snímání lze použít i u nich, pouze s tím rozdílem, že expozici bude třeba nastavit ručně - senzor těchto přístrojů je na IR záření citlivý výrazně jinak, než vlastní CMOS čip a proto jej nelze při automatické expozici vyrovnat korekcí EV (posun o 2 EV nebude stačit). Přesto si myslím, že k expozici bude možné se poměrně přesně dopočítat po pár měřeních, o kolik EV je třeba expozici s IR filtrem prodloužit vzhledem k expozici bez filtru. Tento rozdíl byl měl být +- 1 EV konstantní. Bude to chtít ale v praxi trochu počítání a znalost kombinací expozičních hodnot.
 

Výsledky snažení dle výše uvedeného textu si můžete prohlédnou v galerii - viz. galerie.

Veškeré připomínky, dotazy i vaše vlastní zkušenosti se snímáním v infra za použití D70 a D100 jsou vítány na e-mailu kortus@mako.cz.

Další odkazy ohledně infračervené a UV fotografie:

http://www.naturfotograf.com/index2.html - Opravdu povedený článek o infračervené fotografii a fotografii v UV světle (EN)
http://www.naturfotograf.com/irstart.html
- Souhrnný článek o infra (EN)
http://www.fotoroman.cz/techniques/infra.htm - Infračervená fotografie
http://www.grafika.cz/art/df/rom_infraphoto.html - Fotografické filtry v digitální praxi V. - Infračervený filtr
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/df_infra.html - Digitální fotografie v infračerveném
http://www.paladix.cz/clanky/infracervena-fotografie-digitalnim-fotoaparatem.html - Infračervená fotografie digitálním fotoaparátem