D800 krátký test - trefa nebo omyl?

Home =titulní strana www

Autor tohoto článku není žádným způsobem povinován se zavděčit výrobcům ani dodavatelům, pokud jsou zmíněni. I přesto, že autor nepokládá případné publikované snímky za umělecké dílo, podléhá jejich případné použití autorskému zákonu a bez svolení autora nesmí být nikde publikovány!


Vzkazy (dotazy, připomínky, náměty) pro autora článku vítány.

Jaroslav Kortus, www.makofoto.cz

Automatické ovládání expoziční doby pro automatické nastavení ISO

Automatické ovládání expoziční doby pro automatické nastavení citlivosti ISO: nová možnost automatického nastavení k minimalizaci expoziční doby. Funkce automaticky nastavuje rovnováhu mezi expoziční dobou a citlivostí ISO podle ohniskové vzdálenosti používaného objektivu.

Výše uvedené tvrzení v propagačních materiálech mne velmi potěšilo, ale dlouho mi to nevydrželo.

Zde se musíme trochu zastavit, protože tato část je dosti náročná na pochopení. V uvozovkách je vždy uvedena citace návodu k obsluze. Přečetl jsem to snad desetkrát, ale vyvolalo to ve mně více otázek než odpovědí. Navíc je tato část návodu tak špatně napsaná, že netušíte, které části textu spolu souvisí. V rámečku jsou citace z návodu k použití D800.

"Nejvyšší hodnotu pro automatickou regulaci citlivosti ISO lze nastavit pomocí položky Nejvyšší citlivost (nejnižší hodnota pro automatickou regulaci citlivosti ISO je automaticky nastavená na ISO 100; pamatujte si, že pokud je hodnota nastavená v položce Nejvyšší citlivost nižší, než současně nastavená hodnota v položce Citlivost ISO, použije se hodnota nastavená v položce Nejvyšší citlivost)."

Přeloženo do češtiny: Jakmile zapnete položku Automat.regulace citl.ISO (ON), bude mít hodnota nastavená v položce Nejvyšší citlivost vždy přednost před hodnotou nastavenou v Citlivost ISO.

"V expozičních režimech P a A je citlivost automaticky upravována pouze v případech, kdy hrozí podexpozice při času závěrky vybraném v položce Nejdelší čas závěrky (1/4000–1 s, nebo Automaticky;"

Přeloženo do češtiny:
1) V režimu P, nejdelší čas závě
rky Auto: Fotoaparát bude při úbytku světla snižovat postupně čas i clonu do času 1/60s, poté bude již jenom snižovat clonu na největší světelnost objektivu (např. 2,8). Při dalším úbytku světla ponechá 1/60s a clonu  2,8 a začne zvyšovat ISO až na hodnotu uvedenou v položce Nejvyšší citlivost - v tomto režimu se rozbliká hodnota ISO-AUTO na horním displeji v hledáčku fotoaparátu. Jakmile fotoaparát dosáhne hodnoty Nejvyšší citlivost, začne postupně prodlužovat expoziční čas.

2) V režimu A (předvolba clony), nejdelší čas závěrky Auto: Chová se stejně jako v režimu P (odst.1) s tím, že respektuje nastavenou clonu jako nejnižší možnou.

3) V režimu P, nejdelší čas závěrky nastaven např. 1/100s: Chová se obdobně jako v režimu nejdelšího času závěrky Auto, pouze na nastavené hodnotě času zabrzdí a začne na tomto času zvedat ISO. Jakmile vyčerpá ISO nastavení v Nejvyšší citlivost, začne bez jakéhokoliv upozornění prodlužovat čas! Tak nevím, proč jsem ten čas nastavoval, když na něj fotoaparát stejně bez upozornění kašle!

4) V režimu A (předvolba clony), nejdelší časy závěrky nastaven např. 1/100s: Chová se stejně jako jako P v odstavci 3 s tím, že respektuje předvolenou clonu.

"v režimech S a M je citlivost automaticky upravována pro dosažení optimální expozice v kombinaci s časem závěrky vybraným uživatelem).

5) Režim S (předvolba času): Předvolený čas zůstává konstantní (ještě, že tak!), fotoaparát dodrží čas jako nejdelší možný a při dalším úbytku světla začne snižovat clonu až na nejnižší clonové číslo (např. 2,8). Dále zvyšuje ISO až do hodnoty nastavené v položce Nejvyšší citlivost - při dalším úbytku světla začne signalizovat podexpozici.

6) Režim M (ruční nastavení času i clony): k nastavenému času a cloně bude fotoaparát postupně přiřazovat ISO tak, aby zajistil správnou expozici. Pokud to nebude možné, začne signalizovat přeexpozici či podexpozici - na horní displeji, v režimu LV i v hledáčku. Tento režim považuji snad za jediný použitelný. Staré fotografické pravidlo říká, že v automatickém režimu by se měla pohybovat pouze jedna hodnota (čas, clona, ISO nebo automatická expozice blesku). Jakmile se budou měnit automaticky dvě hodnoty, začnete ztrácet kontrolu nad výsledkem.

Je-li vybrána možnost Automaticky (dostupná pouze v kombinaci s objektivy s vestavěným CPU; ekvivalent 1/30 s při použití objektivů bez CPU), vybere fotoaparát nejdelší čas závěrky na základě ohniskové vzdálenosti objektivu (automatickou volbu času závěrky lze jemně doladit výběrem možnosti Automaticky a stisknutím tlačítka >; například pro teleobjektivy lze použít kratší časy závěrky, aby se snížilo riziko rozmazání snímků)."

Tak toto jsem moc nepochopil a co jsem si myslel, že chápu, nefungovalo v praxi tak, jak jsem si myslel. Raději to ani nebudu zkoušet, pro mne je režim 6).

Delší časy závěrky, než je nastavený nejdelší čas závěrky, se použijí v případě, kdy nelze pro hodnotu citlivosti ISO vybranou v položce Nejvyšší citlivost dosáhnout optimální expozice."

A to je ten průser zmiňovaný výše v odst. 3). Proč mám nastavovat nejdelší čas závěrky, když si fotoaparát v případě potřeby bez jakéhokoliv upozornění nastaví jiný - delší? Je to velká škoda, protože jsem si mohl v režimu A předvolit např. clonu 5,6, v nastavení citlivosti ISO zapnout ON, nastavit nejdelší čas závěrky na 1/60s a nejvyšší citlivost na 3200 ISO. Fotoaparát by dodržoval clonu 5,6 a nejnižší ISO do doby, než by dosáhl nejdelšího času 1/60s, poté by začal zvedat ISO až do hodnoty 3200 a pokud by to nestačilo, začal by signalizovat podexpozici. Bohužel to takto nefunguje, protože si fotoaparát začne svévolně prodlužovat čas A VŮBEC MNE NE TO NEUPOZORNÍ a než si toho v zápalu boje všimnu, mohu fotit i 1/20s bez jakéhokoliv upozornění. Nastavení nejdelšího času závěrky tak poněkud postrádá smysl. Nevidím tedy z praktického hlediska žádný smysl, tuto položku nastavovat.

Dobrou zprávou je, že na ISO AUTO můžete přepínat po stisknutí tlačítka ISO kolečkem pod ukazováčkem bez toho, že by bylo nutné jít do menu.

Až bude zase Nikon chtít zavést novou funkci, dovolím si malou nápovědu, které nastavení by pro praxi mělo smysl:

Automatické nastavení ISO: (ON/OFF)
Nejvyšší citlivost: třeba nastavím 3200
Nejnižší clona: třeba nastavím 5,6
Nejvyšší clona: třeba nastavím 11
Nejdelší čas závěrky: třeba nastavím 1/60s
Nejkratší čas závěrky: třeba nastavím 1/500s
Jak by toto nastavení pracovalo? Stejně jako v režimu P (programová automatika) s tím, že jak čas, tak clona by se pohybovaly v uvedených mezích.

- pokud by se v jasném prostředí ukázala expozice 1/500s na clonu 11 a ISO 100 jako nevyhovující, varování v hledáčku
- pokud by se pod expozicí 1/60s na clonu 5,6 začalo zvyšovat ISO, varování v hledáčku
- pokud by s ve velmi tmavém prostředí ukázala expozice 1/60s na clonu 5,6 a ISO 3200 jako nedostatečná, varování v hledáčku.

Tak snad si to zde vývojáři Nikonu přečtou a něco podobné tam zabudují v další verzi D900 :)

Funkce HDR ze dvou snímků s nastavitelným expozičním rozdílem

Ano, ale funguje jinak než jsem si představoval. Tuto možnost lze v menu nastavit pouze tehdy, pokud ukládáte snímky do formátu JPG nebo TIF. Při RAW je tato volba nedostupná. Fotoaparát pořídí při jednom stisknutí spouště 2 snímky těsně po sobě a sloučí je do jediného. V návodu je doporučeno používat stativ. Ale na stativu si mohu udělat HDR do RAWu z počtu snímků, které si sám zvolím. Takže výraznější smysl této funkce mi uniká. Asi je tam proto, aby bylo možné pořídit do JPG či TIFF i z ruky. Ano, vyzkoušel jsem to, funguje to (předesílám, že nevalně). Ale nevím, zda bych to někdy využil. Fotoaparát jsem měl umístěn na stativu, HDR s posunem 3 EV, vyhlazení normální. Pokud bude takto "vyhlazovat" (viz ukázka níže), tak je pro mne použitelnost této funkce nulová. Navíc, pokud má být níže uvedený rozdíl v expozici 3 EV, tak jsem asi šeroslepý. Možná při jiném měření expozice - já jsem dodržel v návodu doporučené celoplošné měření.

Takže: na snímky, ve kterých je pohyb, stejně tuto funkci nemohu využít (tedy ani by mne to nenapadlo),tak to si raději pořídím z ruky jeden snímek do formátu RAW a zbytek si udělám buď přes vyjasnění stínů v CNX2 nebo si vyrobím z jednoho RAWu 3 JPG a ty si následně sloučím v jiném programu do jediného - budu mít plnou kontrolu nad výsledkem. A pokud budu fotit ze stativu, není žádný důvod tuto funkci využívat, tam si mohu pořídit snímků kolik chci, ať již v JPG nebo v RAWu.

Chápal bych, kdyby obdobným způsobem fungoval expoziční bracketing - nastavil bych jej na 5 snímků (třeba i do formátu RAW (NEF) a fotoaparát by na JEDINÉ stisknutí spouště pořídil 5 snímků s odstupňovanou expozicí. Hlavně by je ale NESLUČOVAL do jediného, zapsal by zvlášť na kartu - tak snad v D900.

HDR Normální snímek
A takto (daleko lépe) do dopadne, když
ve fotoaparátu při prohlížení snímků v Menu
retušování vyberete D-Lighting na normální
snímek.
Tak proč bych měl používat funkci HDR,
když v tomto případě poskytuje D-Lighting
přímo ve fotoaparátu lepší výsledky? 

Závěr: tvařte se, že tam ta funkce není a myslete si, že ji tam konstruktér zapomněl, když dělal firmware pro kompakt.

Pokračování - příslušenství >>>

Jaroslav Kortus

NAVRCHOLU.cz