MTF grafy tajemství zbavené

 

V článku jsou použité z velké části následující zdroje:

- Nikon
- MTF křivky - víte k čemu slouží a umíte je číst?
- Vybíráme objektiv (8): jak číst a hodnotit MTF křivkyCo to je MTF?

MTF je zkratka termínu Modulation Transfer Function (Funkce přenosu modulace). Tato funkce je měřítkem optické kvality objektivů. Křivky MTF zobrazují současně dvě hlediska kvality objektivu - ostrost a kontrast objektivu a to od středu ke krajům obrazového pole (vodorovná osa) v porovnání s ideálním objektivem bez jakýchkoliv optických vad.

Jak by vypadal graf naprosto ideálního objektivu? Takto:

Jsou to v praxi nedosažitelné hodnoty - znamenalo by to, že objektiv propouští 100% světla v celé obrazové ploše a nedochází u něj k žádnému poklesu ostrosti (kontrastu) směrem k okrajům obrazového pole (např. vinětace, tedy ztmavení obrazu směrem k okrajům by byla též nulová) a netrpěl by žádnými optickými vadami.

 

 

 

 

 

Měření se provádí za přesně definovaných podmínek zpravidla na nejnižším clonovém čísle a krajních ohniskových vzdálenostech objektivu ofotografováním předlohy, která je podobná této:

Měření s provádí ve dvou úrovních - na 10 čárách na 1 mm - zpravidla horní dvojice křivek (u Nikonu červená) - a na 30 čárách na 1 mm - dolní dvojice křivek (u Nikonu modrá). V obou dvojicích je vždy jedna křivka plnou a jedna přerušovanou čárou.

„Sagitální křivky“ (plné čáry v grafu) představují páry čar probíhajících rovnoběžně s úhlopříčkou procházející z levého spodního rohu do pravého horního rohu.
„Meridionální křivky“ (tečkované čáry v grafu) představují páry čar probíhajících paralelně k úhlopříčce probíhající z levého horního rohu do pravého spodního rohu (tedy ve směru kolmém na sagitální).

Červená křivka 10 čar/mm indikuje schopnost objektivu reprodukovat nízké prostorové frekvence, tj. hrubé struktury. Tato křivka indikuje celkový kontrast objektivu – čím výše je umístěná a čím je rovnější, tím lépe. Čím výše se křivka zobrazuje, tím větší je kontrast obrazu zprostředkovaného objektivem.
Modrá křivka 30 čar/mm indikuje schopnost objektivu reprodukovat vysoké prostorové frekvence, tj. jemné struktury. Tato křivka je měřítkem rozlišovací schopnosti objektivu a opět platí, že výše umístěná křivka znamená vyšší kvalitu.

Křivka začíná na levé straně grafu, která představuje střed objektivu, a pokračuje směrem doprava, kde indikuje výkon objektivu v krajích obrazového pole. Křivka tak názorně zobrazuje úbytek kontrastu a ostrosti obrazu směrem od středu ke krajům obrazového pole.

 


Použití křivky MTF k určení efektu „bokeh“ (kvality reprodukce neostrých míst obrazu)
Dalším faktorem, který lze vyčíst z křivky MTF, je „bokeh“. Bokeh je termín popisující kvalitu neostrých míst obrazu reprodukovaných objektivem. Tento efekt je u každého objektivu jiný a je ovlivněn kvalitou použitých optických členů a počtem lamel clony (více lamel clony produkuje kruhovější tvar clony, který následně vede ke kvalitnější reprodukci neostrých míst obrazu). Čím blíže k sobě se nacházejí sagitální a meri
dionální křivky, tím lépe je objektiv schopen reprodukovat neostrá místa obrazu, jinak řečeno, objektiv méně trpí optickou vadou nazývanou astigmatismus.

Výkonnost objektivu a další informace
Výkonnost a kvalita objektivu je charakterizována nejen křivkami MTF, protože kvalitu obrazu snižují mimo jiné barevné vady. Křivky MTF jednotlivých výrobců nelze úplně bezhlavě porovnávat, protože se využívají různé metodiky a vstupní parametry měření, ale pro základní přehled vyhovují.

Závěr: čím jsou čáry v grafu výše, tím lépe. Čím jsou blíže k sobě, tím lépe.

Pro ilustraci se podívejme na 2 objektivy - stejné ohnisko, stejná clona:

 

Graf vlevo představuje profesionální objektiv s cenou přes 200.000,- Kč, graf vpravo potom objektiv nejnižší třídy s cenou kolem 15.000,- Kč. Rozdíl je na první pohled patrný a v tomto případě je uveden hlavně pro ilustraci a snazší pochopení.

Pokud použijete objektiv určený pro plnoformátové snímače (FF) na fotoaparátech se snímačem DX, neuplatní se ve snímku okrajové části objektivu, které obsahují nejvíce optických vad. Některý výrobci (např. Tamron), proto doplňují do MTF grafů kolmou čáru, vyznačující oblast MTF křivek, které se uplatní na formátu DX. Pokud tedy vyžadujete co nejmenší úbytek ostrosti a vysoký kontrast i na okrajích snímku, je použití objektivů pro plnoformátové snímače na fotoaparátech s DX snímači velmi přínosné (samozřejmě musíte počítat s přepočítacím koeficientem úhlu záběru 1,5x).Další zdroje:
https://photographylife.com/how-to-read-mtf-charts
https://petapixel.com/2015/06/26/how-to-read-and-interpret-mtf-charts-for-lenses/
https://www.the-digital-picture.com/Help/MTF.aspx
http://www.imatest.com/?s=MTF

 

Jaroslav Kortus

NAVRCHOLU.cz